Tagged: mästarutnämning

Spinnarmästare – Master spinner

I går fick jag mitt spinnarmästarbrev, överräckt av de två åldermännen i mitt gille Björken. Det siktade jag till redan före jag avlade mitt certifikat i Online Guild förra sommaren. I många år har jag följt mästarna på Stundars och tänkt att en dag ska jag också vara mästare! Deras lugna och säkra utstrålning vid sitt hantverk har imponerat djupt på mig. Tidigt insåg jag att ska jag bli som de så måste jag jobba hårt. Och det har jag gjort. Jag spann mycket för certifikatet, och månaderna efter det spann jag minst lika mycket, i princip åtta timmar varje dag. Resten av tiden gick till läsning av spinnlitteratur, diskussionsforum, videor. En underbar tid, en krävande tid.

Yesterday I received my diploma in handspinning, presented by the two aldermen in my guild Björken. I was aiming for this already before starting to work on my Certificate in Handspinning in Online Guild, which I achieved last August. For many years I have admired the masters at Stundars, and thought that one day I will be a master craftsman too! Their calm and confident karisma while working with their crafts has made a deep impression on me. Vey early I realised that if I want to be like them I’ll have to work hard. And that I have done. I spun a lot for the Certificate, and the months after I spun at least as much. I spun for eight hours every day. The rest of the time I spent reading about spinning, talking and reading in forums on internet, I watched videos. A wonderful time, a demanding time.

Jag vill visa något av vad de andra mästarna gör också:

IMG_3889

Målarmästare/tempera (painter/tempera) Ann-Mari Svahn

IMG_3891

Bagarmästare (baker) Anna-Lena Björkman

IMG_3943

Korgmakarmästare (basket maker) Roger Sandelin

IMG_3896

Hantverkarmästare (craftsman) Anders Enlund

Glömde jag att ta ordentliga foton av min egen avdelning? Ja det gjorde jag. Min man som också fotograferade trodde att jag redan hade bra foton av mina egna saker så han tog inga han heller. Därför får ni se mig i stället. Jag håller en sjal av alpacka, kamelhår och silke som jag just ska hänga upp bredvid min tröja som redan hänger där. På det andra fotot ser man bordet jag håller på att arrangera. De flesta av garnerna har jag redan visat här i bloggen tidigare. Tröjan och sockorna ska jag visa i ett annat blogginlägg.

Did I forget to take proper photos of my own exhibition? Yes I did. My husband who also took photos believed I’d taken photos of my own items, so he didn’t take any. That’s why you have to look at me instead. I’m holding a shawl from alpaca, camel and silk that I’m going to hang beside my sweater already hanging there. The second photo shows me arranging the table. I have showed most of the yarns on the blog earlier. I will show the sweater and the socks in another blog post.

IMG_3866

IMG_3868

Nya mästare på Stundars

Hedersålderman Bjarne Hammarström och ålderman Krister Vidgren kallar den första gesällen till podiet. De fem nya mästarna Ann-Mari Svahn, Roger Sandelin, Barbro Heikinmatti, Anders Enlund, Anna-Lena Björkman har fått sina mästarbrev. – Honorary alderman Bjarne Hammarström and alderman Krister Vidgren addressing the first new journeyman to come to the podium. The five new masters Ann-Mari Svahn, Roger Sandelin, Barbro Heikinmatti, Anders Enlund, Anna-Lena Björkman have received their diplomas.

En del gesäller har redan uppnått så stor skicklighet i sina hantverk att de nog nått mästarnivå. Jag visar ett par av dem.

Some of the journeymen have achieved such skills that they could almost be called masters. I show two of them.

IMG_3893

Näverslöjdsgesäll Siv Tarvos – Birch bark crafter Siv Tarvos

IMG_3906

Stickgesäll Maj-Britt Hjortman, också mycket kunnig i flerfärgsvirkning och näverslöjd – Knitting Maj-Britt Hjortman, also very skilled in tapestry crochet and birch bark crafting

Jag vill också visa ett exempel på en gesälls stora skicklighet i knyppling. Tyvärr har jag inget namn på henne. TILLÄGG: nu har jag ett namn tack vare Mari: knypplerskan heter Ulrike Björkqvist. – I also want to show a necklace made by a very skilled bobbin lace journeyman. Unfortunately I don’t remember her name. ETA: I now have a name thanks to Mari: the bobbin lace crafter is Ulrike Björkqvist.

IMG_3909

Andra nya och även de mycket skickliga visade virkning, smide, garvning, kopparsmide, och en glädjande nyhet för alla oss som fick höra henne: Neppe Pettersson är gillets första berättargesäll. – Other new and also very skilled journeymen showed crochet, smithery, tannery, copper smithery, and a new skill that was very enjoyable to us who could listen to her at the event: Neppe Pettersson is the guild’s first journeyman in story telling.

IMG_3933

Gillets mästerspelman Kalle Berg spelade en gånglåt för alla gesäller som nu ska ut och vandra i jakt på en mästare som kan lära dem deras yrke. – The Guild’s master fiddler Kalle Berg played a marching tune for the journeymen that now have to walk out into the world to find a master who can teach them their trade.

IMG_3973

Selma spelade klarinett med bravur. På somrarna kan man se henne här och var på Stundars, hela tiden igång med nåt hantverk. Valet av ett så svårt instrument förvånar mig inte det minsta – Selma played the clarinet with skill. In the summers you can se her at Stundars, doing something crafty the whole day. I’m not surprised she’s chosen one of the most difficult instruments there is.

IMG_3930

Jag hoppas jag kunnat förmedla något av Stundars hantverkares mångsidighet och skicklighet. Det finns många skäl att besöka museet under hantverksdagarna. En väldigt bra sådan är Stundars egna bagarmästare Mikael Eriksson, som naturligtvis stod för trakteringen också denna fina dag.

I hope I have been able to show some of the great skills of the crafters at Stundars. There are many reasons to visit the museum during the craft events. One very good reason is Stundars’ own master baker Mikael Eriksson, who naturally stood for the catering during this fine day.

IMG_3898

 

Och vem var lycklig när vi kom hem? And who was happy when we came home?

IMG_3975